Tín ngưỡng

Phật dạy: Cứ chất chứa những điều này trong lòng, con người không bao giờ hạnh phúc

Cập nhật lúc 30-03-2017 14:41:55 (GMT+1)

Con người khổ là bởi tâm truy cầu quá nhiều, càng nghĩ nhiều, càng sân si nhiều càng khổ...... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo