Kinh tế

Chiến dịch thu lượm hóa đơn để gửi cho bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 28-03-2017 11:52:52 (GMT+1)

Số lượng người hưởng ứng chiến dịch mang tên “Chúng ta trả hóa đơn của Andrej cho Andrej. Cùng nhau thu lượm hóa đơn cho Babiš” tăng lên nhanh chóng. Hiện nay trên toàn quốc những người phản đối Thống kê doanh thu trực tuyến (EET) đang thu lượm hóa đơn ở khoảng năm mươi địa điểm.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo