Luật Séc - Slovakia

Cảnh giác với tiền Euro giả tại Séc

Cập nhật lúc 13-10-2014 23:24:42 (GMT+1)

Tiền giả đã, đang và sẽ còn phát tán, lưu hành tại Séc. Các chợ Việt Nam thường là tiêu điểm để cho các nhóm tội phạm lưu hành tiền giả. Biết tiền giả mà không khai báo đã là tội phạm, nhưng biết tiền giả mà vẫn cố tình lưu hành thì tội còn nặng hơn nhiều.... Chi tiết
Trang:   1 2 3 4 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo