Sự kiện

Việt sử Xứ Đàng Trong: Phân hạng dân để nộp thuế và tuyển binh

Cập nhật lúc 05-12-2016 20:58:39 (GMT+1)

Chúa Hy Tông với ý định lập giang sơn riêng, sau khi bãi bỏ các cơ quan hành chính của triều Lê, đặt Tam ty để thay thế, năm Nhâm Thân (1632), bắt đầu thi hành phép duyệt tuyển.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo